Tąpadła 15o
58-124 Marcinowice
powiat Świdnica
woj. Dolnośląskie

GPS :

50.83688 N

16.67563 E


Szybki Kontakt

Beata Boryczka
tel. +48 502 534 129
      +48 694 478 402

Regulamin

Regulamin

 • Agroturystyka    Dobra Rada

  Odpoczynek w otoczeniu przyrody

   

  Regulamin

  Zasady ogólne:

     1.Pokoje/apartamenty wynajmowane są na cele turystyczne , krajoznawcze,  wypoczynkowe.      

     2.  Wynajem na inne niż przedstawione wyżej cele wymaga uzgodnienia z Wynajmującym przed

          dokonaniem rezerwacji.

     3.   Nie przyjmujemy Gości  ze zwierzętami.

  Zasady rezerwacji:

  1.       Wstępnej rezerwacji dokonuje się telefonicznie pod numerem +48 502 534 129 lub wysyłając zgłoszenie na adres mailowy:agroturystyka.dobrarada@onet.pl.

  2.       Zgłoszenie powinno zawierać następującedane:

  -imię i nazwisko Rezerwującego

  -liczbę, imiona i nazwiska Gości

  -dokładny termin pobytu

  -określenie przedmiotu wynajmu.

     3.   Wstępna rezerwacja wiąże Wynajmującego przez 3 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia.

     4.   Warunkiem ostatecznej rezerwacji jest przesłanie w ciągu 3 dni od zgłoszenia potwierdzenia   

        przelewu ( wpłaty) zadatku  na rachunek Wynajmującego w wysokości 50% opłaty za pobyt.                            

     5.   Niedopuszczalne jest dokonanie rezerwacji na rzecz jedynie osób niepełnoletnich.

     6.   W miarę wolnych miejsc możliwa jest rezerwacja „ z dnia na dzień” pod numerem telefonu   

             +48 502 534 129.

  Odwołanie rezerwacji:

  1.        Rezerwujący uprawniony jest do odwołania rezerwacji w terminie do 10 dni przed planowanym przyjazdem bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

  2.       Odwołanie rezerwacji w terminie krótszym niż 10 dni przed planowanym przyjazdem skutkuje utratą wpłaconego zadatku.

  Warunki płatności:

  1.        Pozostałe 50% opłaty za pobyt płatne jest gotówką w dniu przyjazdu.

  2.       Przy wynajęciu całego apartamentu pobierana jest kaucja w wysokości wcześniej ustalonej telefonicznie, zwracana w dniu wyjazdu po stwierdzeniu przez Wynajmującego, że nic nie zostało zniszczone.Zakwaterowanie oraz wykwaterowanie:

  Zakwaterowanie oraz wykwaterowanie:

  1.       Warunkiem zakwaterowania jest dokonanie całej opłaty za pobyt.

  2.       Zakwaterowanie odbywa się w dniu przyjazdu od godz.16.00.

  3.       Goście zobowiązani są opuścić pokoje do godz.10.00.

  4.       Wykwaterowanie odbywa się w obecności Wynajmującego.

  5.       W razie stwierdzenia w czasie wykwaterowania , że powstały jakiekolwiek uszkodzenia, zniszczenia lub szkody Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność  materialną i prawną.

   

  Zasady pobytu:

  1.       Wewnątrz obiektów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz obowiązek używania obuwia zmiennego.

  2.       W godzinach od 22.00 do 7.00 obowiązuje cisza nocna, zaś w pozostałym czasie należy zachowywać się tak by nie przeszkadzać innym Gościom i sąsiadom.

  3.       Za utrzymanie czystości w pokojach / apartamentach odpowiedzialni są Goście. Środki czystości znajdują się w każdym apartamencie.

  4.       Przy wynajmie pojedynczych pokoi apartamentu, kuchnia jest pomieszczeniem  do wspólnego korzystania i należy utrzymywać ją w stałej czystości.

  5.       Instalacja ciepłej wody użytkowej wyposażona jest w cyrkulację, która się włącza w godzinach od 6.00 do 7.00 i od 8.00 do 10.00 rano oraz od 20.00 do 22.00 wieczorem. W pozostałych godzinach, po odkręceniu zaworu, na ciepła wodę trzeba chwilę poczekać.

  6.       Wychodząc  z budynkuoraz na noc drzwi zewnętrzne należy zamknąć na klucz lub rygiel.

  7.       Przy wykwaterowaniu pokoje ( apartamenty ) należy pozostawić w stanie  czystym, śmieci należy wynieść. W przeciwnym przypadku Wynajmujący zostanie obciążony opłatą za sprzątanie końcowe w wysokości 100,- PLN za pokój lub 200,- PLN za apartament.

  8.       Pojemniki na śmieci znajdują się w boksie , po prawej stronie bramy wjazdowej.

  Agroturystyka Dobra Rada